Shishi Zhixin Hardware Products Co., Ltd.
Nhà cung cấp Vàng
Nhà cung cấp hạng Vàng là tư cách thành viên cao cấp dành cho các nhà cung cấp trên Alibaba.com. Các thành viên có được các phương thúc toàn diện để quảng bá sản phẩm của họ, tối đa hóa tiếp xúc sản phẩm và tăng lợi tức đầu tư.
Shishi Zhixin Hardware Products Co., Ltd.
Fujian, China
Start Order
Place your order online and pay to the designated bank account to get full protection.

40%

40.00%

Bắc Mỹ

20%

20.00%

Trung Đông

15%

15.00%

Châu Đại Dương

5%

5.00%

Đông Âu

5%

5.00%

Đông Nam Á

5%

5.00%

Tây Âu

5%

5.00%

Bắc Âu

5%

5.00%

Nam Âu

Thị trường chính Tổng doanh thu (%)
Bắc Mỹ 40.00%
Trung Đông 20.00%
Châu Đại Dương 15.00%
Đông Âu 5.00%
Đông Nam Á 5.00%
Tây Âu 5.00%
Bắc Âu 5.00%
Nam Âu 5.00%
Gửi email cho nhà cung cấp này